Ouderraad

De Ouderraad van Basisschool Mandegoud organiseert voor de kinderen de extra activiteiten op school, zoals de Sinterklaas- en Kerstvieringen, de afsluiting van het schooljaar, excursies etc.

In de ouderraad hebben momenteel zitting:


Margriet Bos (voorzitter)           
Mieke Dijkstra (penningmeester)                        
Didi van der Maar (secretaris)              
Gertina Jansen
Judith Bos     
     
 

 

Via de onderstaande link kunt u het jaarverslag van de ouderraad 2018-2019 downloaden

Jaarverslag Ouderraad 2018-2019.pdf