Ouderraad

De Ouderraad van Basisschool Mandegoud organiseert voor de kinderen de extra activiteiten op school, zoals de Sinterklaas- en Kerstvieringen, de afsluiting van het schooljaar, excursies etc.

In de ouderraad hebben momenteel zitting:


Margriet Bos (voorzitter)           
Mieke Dijkstra (penningmeester)          
Sylvia Huizenga               
Didi van der Maar (secretaris)  
Natasja de Vries             
Gertina Jansen
Judith Bos     
     
 

 

Via de onderstaande link kunt u het jaarverslag van de ouderraad 2015-2016 downloaden
2016-2017 Jaarverslag or