De identiteitscommissie

Om binnen de samenwerkingsschool ieder goed tot zijn recht te laten komen is er een identiteitscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 2 leden van elke geleding (Protestants Christelijk, Rooms Katholiek, Openbaar). De identiteitscommissie adviseert de directeur bij zaken die de bijzondere identiteit van Mandegoud betreffen.
 


 

In de identiteitscommissie hebben momenteel zitting:

Nikki van Schagen
Nynke Mulder
Theo Jansen
Annelies Blomsma
Esther Scherff
José Vening
 

Via de volgende link kunt u het jaarverslag 2018-2019 van de identiteitscommissie downloaden

Jaarverslag Identiteitscommissie 2018-2019.pdf