Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 april 2014 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en naar naleving an wet- en regelgeving.


Via onderstaande link kunt u het inspectierapport downloaden 
inspectierapport 2014